Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2013

9808 1232
Reposted fromamatore amatore viamefir mefir
dominikaa
Kochaj mnie nieprzytomnie 
Jak zapalniczka płomień 
Jak sucha studnia wodę 
Kochaj mnie namiętnie tak 
Jakby świat się skończyć miał 
— Perfect "Kołysanka dla nieznajomej"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
dominikaa
6278 b339
Reposted fromadriannak adriannak viamefir mefir
dominikaa
Całowałbym cię bez końca.
— Wyspiański - Wesele
Reposted fromperseweracje perseweracje viaawaken awaken
dominikaa
6674 9012
;c
Reposted frommadeliinne madeliinne viamefir mefir
dominikaa
7023 048a
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
dominikaa
7870 be45
Reposted fromsimpleme simpleme viamefir mefir
dominikaa
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, że ledwo mogę to znieść.
— Tajemnica Brokeback Mountain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
dominikaa
4795 1c24
Reposted fromundressed undressed viaawaken awaken
dominikaa
0740 4d52
Reposted fromadriannak adriannak viaDOBRADUPA DOBRADUPA
∞Twocoffeecups on weheartit | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaerrortryagain errortryagain
dominikaa
6528 0925
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viamefir mefir

August 09 2013

dominikaa
1951 f0b3
Reposted fromSheSinner SheSinner vialabellavita labellavita

July 09 2013

dominikaa

May 30 2013

dominikaa
Czekałam na ten dzień od kilku miesiecy, a teraz jest mi zupełnie wszystko jedno.....
— Niemożliwe

April 30 2013

dominikaa
miesiąc, miesiąc, miesiąc... <3 <3
— 12:24

April 23 2013

dominikaa
i wkurwia mnie, że mieszkasz tak daleko.
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamefir mefir

April 08 2013

dominikaa
Reposted fromskrzacik skrzacik viaawaken awaken

March 31 2013

dominikaa
Nie wiem co mam Ci powiedzieć. Co? Że Cię kocham?
Że wciąż po nocach nie śpię, i że wciąż jest źle
— HuczuHucz
Reposted fromfuckyouandall fuckyouandall viamefir mefir

March 30 2013

dominikaa
2 miesiące <3
— ..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl